niedziela, 24 czerwca 2012

Artmix - call for papers

Redakcja "Artmixa" (http://obieg.pl/artmix) informuje o możliwości nadsyłania tekstów do trzech kolejnych numerów: „Cyborgi”, „Wizualizacje wojny”, „Kobiety w islamie”.


CYBORGI - wrzesień 2012

Ten numer odnosić się będzie do podjętego już przez nas wcześniej tematu posthumanizmu. W poprzednim numerze pojawiły się teksty związane z nurtem posthumanizmu przyrodniczego i krytycznego oraz studiami nad zwierzętami. Tym razem proponujemy zastanowienie się nad posthumanizmem technologicznym. Chcemy zapytać o aktualność mitu cyborga we współczesnej kulturze oraz o ludzką kondycję w kontekście współczesnych biotechnologii. Proponujemy namysł nad tym, w jaki sposób cyborgizacja współczesnego człowieka oddawana jest poprzez sztukę.

Proponujemy zastanowienie się nad następującymi problemami:
Mit Cyborga – czy wciąż aktualny?
Cyborgizacja w kontekście posthumanizmu
Obrazy sztucznego człowieka w sztuce
Przekraczanie niemożliwego – technologie jako szansa na poprawę ludzkiej kondycji
Biotechnologie i biopolityka
Bio art

Deadline: 30.07.2012
WIZUALIZACJE WOJNY – styczeń 2013

W kontekście 140. rocznicy Powstania Styczniowego, warto przywołać już nieco zapomniane malarstwo batalistyczne, także po to, aby zastanowić się, w jaki sposób dzisiaj ukazywane są w sztuce współczesnej działania wojenne. Niektóre prezentacje artystyczne ukazują koszmar wojny, np. działania Mariny Abramovic odnoszące się do wojny w byłej Jugosławii. Część artystów stworzyło też artystyczne interpretacje wojny w Iraku, a także związanych z nią nadużyć (przede wszystkim odwołania do koszmaru irackich więźniów w Abu Ghraib). Z kolei Harun Farocki, w swoich pracach prezentowanych niedawno w warszawskim CSW, obrazuje związki pomiędzy wojną o kulturowym wizerunkiem mężczyzny. Sztuka awangardowa ma dość długą tradycję działań antywojennych, warto więc zastanowić się również nad tym, jaka jest ta tradycja. W kontekście tematu wojny, warto też zadać pytanie o problematykę płci, a także odmienność kobiecych doświadczeń w kontekście wojny oraz o to, w jaki sposób te doświadczenia oddawane są w sztuce.

Proponujemy zastanowienie się nad następującymi problemami:
Nowe odczytania sztuki batalistycznej
Tradycja walk narodowo-wyzwoleńczych
Wojna w sztuce współczesnej
Sztuka antywojenna
Kobiece doświadczenia wojenne
Wojna i obrazowanie męskości

Deadline: 30.11.2012
KOBIETY W ISLAMIE – kwiecień 2013


Chcemy poruszyć problem sytuacji kobiet w krajach muzułmańskich i społecznościach muzułmańskich w Europie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz ich obrazowanie w sztuce. Proponujemy także odniesienie się do trudnych kwestii wolności twórczej w krajach muzułmańskich, prawa do własnego ciała oraz problemu przedkładania tolerancji religijnej nad prawa człowieka, w szczególności prawa kobiet i dziewczynek. Chcemy zapytać o to, czy problemy te znajdują swoje odbicie w sztuce, czy poruszane są przez artystów. Interesują nas związki feminizmu i sztuki twórców z muzułmańskiego kręgu kulturowego. Chcemy zapytać o feminizm islamski, sztukę feministyczną powstającą w krajach i społecznościach muzułmańskich oraz o sytuację artystek, kuratorek, krytyczek sztuki i galerzystek w tych środowiskach. Interesują nas związki islamu i powiązanych z nim tradycji z kulturą i sztuką oraz obrazowanie ich w sztuce.

Proponujemy zastanowienie się nad następującymi problemami:

Feminizm i islam
Sztuka a prawa kobiet w społecznościach muzułmańskich
Wolność twórcza w krajach muzułmańskich
Kobiety a współczesna sztuka muzułmańskiego kręgu kulturowego

Deadline: 30.02.2013Teksty prosimy przesyłać na adres: artmix_obieg@tlen.pl

Pozdrawiamy serdecznie - Iza Kowalczyk, Edyta Zierkiewicz i Dorota Łagodzka
---
Wszystkie teksty opublikowane na blogu Nie-zła sztuka objęte są prawem autorskim na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Cytując teksty z niniejszego blogu, musisz podać imię i nazwisko autorki oraz nazwę i adres blogu.---