wtorek, 13 stycznia 2015

Drugi nabór na nowy eksperymentalny moduł "Na styku natury i kultury" w ramach ŚTSD

Został ogłoszony drugi nabór na nowy eksperymentalny moduł "Na styku natury i kultury" w ramach Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich:
Proponujemy studia doktoranckie prowadzone w językach polskim i angielskim z zakresu nauk humanistycznych, służące objaśnianiu ludzkiej kultury zarówno z perspektywy jej opozycji względem środowiska naturalnego, jak i przenikania się ze światem przyrodniczym. Problematyka studiów będzie mieścić się w obszarze refleksji humanistycznej i/lub społecznej, do podjęcia której konieczne jest twórcze wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Zamierzamy czerpać z bogatej tradycji badań porównawczych mających utwierdzony dorobek w ramach takich dyscyplin, jak historia idei i cywilizacji, filozofia, filologia, historia sztuki, teoria kultury i komunikacji, antropologia, socjologia, psychologia, lecz także ekologia, biologia ewolucyjna i kognitywistka.

Kandydaci, którzy podejmą studia doktoranckie, będą przygotowywali projekty badawcze, korzystając z możliwości, jakie daje kontakt z badaczami o uznanym, interdyscyplinarnym dorobku. Równolegle z pracą nad indywidualnymi projektami doktoranci będą mogli brać udział w szerszych, zespołowych przedsięwzięciach naukowych, zgodnych z interdyscyplinarnym charakterem Wydziału.

Program seminariów i planowanych dysertacji doktorskich obejmie między innymi następujące obszary tematyczne:

    Ludzka kultura wobec środowiska naturalnego
    Nauki przyrodnicze wobec problemów istotnych dla refleksji humanistycznej
    Nowe spojrzenie na relacje ludzko-zwierzęce

 Czas trwania studiów: 4 lata

Tryb zajęć w I (pilotażowym) semestrze (1.03.2015 r. – 30.09.2015 r.):

I) 120 godz. zajęć kursowych:
    Seminarium zespołowe (27 godz.)
    Seminarium „Zoontologie, epistemologie androidalne, kolektywne technologie” (30 godz.)
    Seminarium „Środowisko naturalne człowieka: biosfera czy cywilizacja?” (15 godz.)
    Sesja warsztatowa (3 dni, 20 godz.)
    Warsztat w terenowej stacji badawczej (3 dni, 28 godz.)

II) Konsultacje indywidualne

Każdy doktorant będzie miał prawo oczekiwać 20 godz. konsultacji (ok. 3 godz. miesięcznie) od wybranych członków zespołu prowadzącego studia (zarówno humanisty, jak i przyrodnika).

W kolejnych latach doktoranci będą mieli nie więcej niż po 150 godz. zajęć rocznie, skupią się na pracy badawczej i pisaniu dysertacji.

Studia dają możliwość uzyskania tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie:

    literaturoznawstwa,
    kulturoznawstwa,
    archeologii,
    bibliologii,
    etnologii,
    historii,
    historii sztuki,
    nauk o sztuce,
    filozofii,
    socjologii.

Maksymalna ilość miejsc: 7 osób, które zdobędą minimum 50 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Stypendia: Na podstawie wyników I semestru (pilotażowego) najlepsi doktoranci otrzymają stypendia w wysokości 1500 zł miesięcznie na okres jednego roku (tj. II i III semestr studiów).

Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy pobrany ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW;
b) 3 zdjęcia;
c) List motywacyjny uzasadniający chęć studiowania na Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich;
d) Życiorys naukowy z wykazem publikacji oraz prac złożonych do druku;
e) Projekt pracy doktorskiej;
f) Plan rozprawy doktorskiej (w wypadku gdy jest zaawansowana);
g) List rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego;
f) Odpis dyplomu.
j) Załączniki a-f nagrane na płytę CD w formacie PDF

Dokumenty należy przesyłać na adres:Sekretariat studiów doktoranckich
ul. Dobra 72
01-312 Warszawa


Termin składania dokumentów: 13.02.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Termin egzaminu: ok. 20 lutego 2015 r.
O dokładnym terminie i miejscu egzaminu kandydaci zostaną poinformowani mailowo.
Termin rozpoczęcia studiów: 1.03.2015 r.

Koordynatorka:
Dorota Łagodzka
dorota.lagodzka(at)gmail.com
tel. 609 870 877

Sekretariat studiów doktoranckich:
Bogusława Rokoszewska
rokoszewska(at)al.uw.edu.pl
22 55 25 910 wew. 115

czwartek, 8 stycznia 2015

"Charlie Hebdo" o zwierzętach i dla zwierząt / 'Charlie Hebdo' about and for animals

W redakcji satyrycznego magazynu „Charlie Hebdo” zginęło 12 osób, 11 jest rannych. Napastnicy, którzy otworzyli ogień z kałasznikowów, krzyczeli „Allah Akbar” i wzywali imię proroka. (...) "Charlie Hebdo" to popularny we Francji lewicowy tygodnik publikujący satyrę wymierzoną najczęściej w radykalizm religijny i polityczny, władze Francji i innych Państw oraz wszelkie ekstremizmu i przejawy ludzkiej głupoty.  
Zdarzenie to jest wyjątkowym aktem cenzury w najbrutalniejszej postaci. 4 rysowników  Wolinski, Charb, Tignous i Cabu oraz dziennikarze i inni pracownicy redakcji (być może również goście) zostali zamordowani. Cabu wczoraj zdążył stworzyć rysunek dla L214 Ethique et Animaux... Charlie Hebdo publikował m. in. rysunki satyryczne związane z prawami zwierząt krytykujące m. in. corridę, cyrk z użyciem zwierząt, zoo, eksperymenty na zwierzętach czy foie gras. Oto niektóre z nich. Organizacja L214 Ethique et Animaux, informując o tragedii, napisała, że "Charlie Hebdo" było jedyna francuską gazetą, która co tydzień przynajmniej jedną rubrykę dedykowała prawom zwierząt: https://www.facebook.com/l214.animaux/photos/a.395048019756.170472.350866824756/10152959539939757/?type=1&theater

Przełożyła Éva Zwianzek / Translated by Éva Zwianzek
Dziekuję serdecznie, Éva! / Thanks a lot, Éva!


« Aux États-Unis, un débat sur la CIA et la torture ...
Chez nous, au réveillon, ce sera un débat sur le foie gras ! »

W Stanach Zjednoczonych, debata o CIA i o torturze...
U nas w wigilię, będzie się dyskutować o foie gras!

In the United States, debate about the CIA and torture...
Here at home on Christmas Eve, debate about foie gras!


« Grâce à la science, je vais lui changer la tête, à cette souris !
Stop ! Vivisection »

Dzięki nauce zamienię głowę tej myszy!
Stop wiwisekcji!

Thanks to science, I'm going to put a new head on this mouse!
Stop vivisection!


« Le Red Bull est-il dangereux ?
Moins que le trou du cul à paillettes ! »

Czy Red Bull jest niebezpieczny?
Mniej niż jarzący się dupek!

Is Red Bull dangerous?
Less than the sparkling asshole!


« Il souffre trop, il faut le piquer …
Quelle tristesse …
 Olé ! Olé ! Olé ! Olé ! Olé ! »

Za bardzo cierpi, trzeba go uśpić...
Ale żal...
Olé ! Olé ! Olé ! Olé ! Olé !

He's suffering too much, he must be put down...
How sad...
Olé ! Olé ! Olé ! Olé ! Olé !


« La mode de la fourrure éthique …
C'est Max Havelaar qui m'habille ! »

Czas na etyczne futro...
Ubiera mnie Max Havelaar!

Ethical fur fashionable...
I'm wearing a Max Havelaar!
« Égorgé de manière barbare, mangé par des cons.
L'étiquetage, on n'est pas pour ! »

Bestialsko skatowany, zjedzony przez idiotów.
Nie jesteśmy zwolennikami etykietowania!

Brutally slaughtered, eaten by idiots.
We're not in favour of labelling!« Qu'est-ce que tu lis ?
Un livre de cuisine … (Coran) »

Co czytasz?
Książkę kucharską... (Koran)

What are you reading?
A cookbook... (Qu'ran)

« Les oreilles … et la queue ! »

Uszy... i ogon!

Ears... and tail!

« On n'est pas des clowns ! »

Nie jesteśmy klaunami!

We are not clowns!

« La corrida est un art ! »

Korrida to sztuka!

Bullfighting is an art!

« Arrête tes conneries ! Il a des papiers européens ! »

Przestań pieprzyć! On ma europejski dowód!

Stop messing around! He's got European documents!


« Petit et déforesté … … Le zoo a recréé mon habitat naturel »

Ciasne i wylesione... … Moje naturalne środowisko zostało odtworzone przez zoo

Small and deforested... ...The zoo recreated my natural habitat« Ce serait être „dégénéré” que de faire aimer le beau à mon enfant ! ?
Dégénéré, t'as dit ? »

Będę „zwyrodnialcem” dlatego, że pozwalam mojemu dziecku kochać piękno!?
Zwyrodnialec, powiedziałeś?

So I am a “degenerate” for making my child enjoy beauty!?
Degenerate, you said?

« _Bienvenue sur la planète des singes.
Quoi ! ? Je ne suis plus sur la planète des cons ? ! »

Witaj na planecie małp
Co!? Już nie jestem na planecie debilów?!

Welcome to the planet of the apes.
What!? I'm no longer on the planet of the idiots?

« Oh ! Tu sais combien ça coûte au contribuable, tes conneries ? »

Hej! Wiesz ile twoje pierdoły kosztują podatnika?

Oi! Do you know how much the taxpayer pays for your bullshit?« Tu vas le dire, que tu l'aimes, la science ! »

Przyznasz, że lubisz naukę!

You're gonna say you like science!

« 188. Ne pas manger la viande d'un animal qui n'a pas été tué par abattage rituel
Bon, d'accord, j'ai foiré, tu peux reprendre une vie normale ! »

188. Nie wolno jeść mięsa ze zwierzęcia niezabitego rytualnie.
Dobra, rozpierdoliłem to, już możesz wrócić do swoich spraw!

188. Don't eat the meat from an animal that hasn't been ritually slaughtered
OK, I fucked up, you can go on with your life now!

« Arracher les couilles de pigeon, c'est un boulot pour ancien d'Algérie ! »

Odrywanie jaj gołębiom, to robota dla weterana algierskiej wojny!

Tearing pigeons' balls off, that's a job for a veteran of the Algerian War!


« Maintenant, tu répares tes conneries ! »

A teraz naprawisz to, co zjebałeś!

Now you clean up your mess!


« On devrait expérimenter nos médicaments sur des pigeons ...
Oui, c'est ce qui ressemble le plus à nos clients ... »

Powinniśmy testować nasze leki na głąbach...(gołąb to naiwniak w języku francuskim)
Tak, to one są najbardziej podobne do naszych klientów...

We should test our drugs on pigeons... (French for pushover)
Yes, that's what looks the most like our clients...


--- Wszystkie teksty opublikowane na blogu Nie-zła sztuka objęte są prawem autorskim na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Cytując teksty z niniejszego blogu, musisz podać imię i nazwisko autorki oraz nazwę i adres blogu. ---

piątek, 2 stycznia 2015

Lubię wrony

To dopiero czwarty raz kiedy umieszczam na blogu muzykę, bo choć znam więcej utworów i zjawisk muzycznych odnoszących się do zwierząt lub z udziałem zwierząt, to nie czuję się kompetentna do pisania o dźwiękach, a tym bardziej do analizy utworów muzycznych. Przedmiotem mojej refleksji pozostaje zatem tekst, który jednak jest utworem literackim.

Za pierwszym razem przywołałam "My life as a duck" Charliego Winstona, później zamieściłam bez komentarza niesamowite, poruszające utwory "Animal Tracks" i "Honey Bee" genialnego kobiecego trio Mountain Man, ostatnim razem był to utwór "Moan" duńskiego współczesnego muzyka Trenmollera. W przypadku tego ostatniego słowa i teledysk (a zatem utwór wizualny) stanowiły świetną i pełną całość, co w połączeniu z równie dobra muzyką, której jednak nie umiem skomentować, dało niezapomnianą całość.

Tym razem nie mogłam się powstrzymać, by nie zapoznać moich Czytelniczek i Czytelników z utworem "Lubię wrony" Wojciecah Młynarskiego, który nie dawno został ponownie nagrany i zinterpretowany przez  zespół w składzie: Gaba Kulka, Janek Młynarski, Piotr Zabrodzki, Kuba Galiński, Marian Wróblewski, Wojtek Traczyk, Manolo Alban Juarez.

Cover w wykonaniu Młynarski plays Młynarskie feat. Gaba Kulka:
https://soundcloud.com/gabakulka/lubie-wrony

Wersja oryginalna Wojciecha Młynarskiego: 


Tekst piosenki jest z pewnością wart porządnej analizy z perspektywy literaturoznawczych studiów nad zwierzętami. Ponownie jak w przypadku animacji Jima Trainora o nietoperzach, o której pisałam niedawno, mamy tu do czynienia w balansowaniem na granicy antropomorfizacji i uwolnienia się od niej w opisie innego gatunku, w próbie zrozumienia jego przedstawicieli, w tym wypadku pospolitych i nie cieszących się wśród ludzi nadmierną sympatią, choć bardzo inteligentnych ptaków, jakimi są wrony. Z jednej strony tekst jest próbą przedstawienia tych ptaków takimi, jakimi są, z ich typowymi dla gatunku cechami i zachowaniami, z drugiej pojawiają się pewne świadomie zastosowane antropomorfizujace nadinterpretacje ich zachowań, będące próbą wczucia się w ptaki, a jednocześnie wyrazem stosunku autora do wron: Wrony fruną z godnością nad rżyskiem,/ Jakby dobrze im było z tym wszystkim,/ I w tym właśnie zaznacza się wronia/ Autoironia.
Ponadto utwór porusza problem wizerunku wrony w kulturze, w utworach artystycznych, w których bardzo rzadko jest mowa o wronach, a także, tradycyjnie raczej negatywnym, niechętnym stosunku ludzi do wron w pozaartystycznej rzeczywistości. Jest on związany z mało atrakcyjną czarno-szarą powierzchownością tych ptaków oraz ich mało przyjemnym dla ludzkiego ucham skrzeczeniem. Strachy na wróble są tu reprezentantami konfliktu pomiędzy interesami ludzi i ptaków. Wbrew tym szablonom podmiot liryczny w prostolinijny i szczery sposób manifestuje swoją sympatię do wron, która na końcu piosenki zostaje podkreślona poprzez powtórzenie w formie zdania twierdzącego, nie śpiewanego, lecz wypowiedzianego w najzwyklejszy, lecz zdecydowany sposób: A ja je lubię. Ja też je lubię. 

W berżeretkach, balladach, canzonach
Bardzo rzadko jest mowa o wronach,
A ja mam taki gust wypaczony,
Że lubię wrony...

Los im dolę zgotował nieletką:
Cienką gałąź i marne poletko,
Czarne toto i w ziemi się dłubie,
A ja je lubię...

Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje,
Żadna wrona przez chwilę nie kryje,
Że dlatego na zimę zostają,
Że źle fruwają...

Ale wrona, czy młoda, czy stara,
Się do tego dorabiać nie stara
Manifestów ni ideologii
I to ją zdobi...

Gdy rozdziawią dziób - wiedzą dokładnie,
Że ich głosy brzmią raczej nieładnie,
Lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą,
Że brzydko kraczą...

I myśl w głowach nie świta im dzika,
By krakaniem udawać słowika,
By krakaniem nieść sobie pociechę
I to jest w dechę!

Żadna wrona się także nie łudzi,
Że postawi ktoś stracha na ludzi,
Co na wrony i we dnie, i nocą
Czyhają z procą...

Wrony fruną z godnością nad rżyskiem,
Jakby dobrze im było z tym wszystkim,
I w tym właśnie zaznacza się wronia
Autoironia.

Nie udają słodyczy nieszczerze,
Mężnie trwają w swym schwarzcharakterze,
Nie składają w komorę zasobną,
Jak więcej dziobną.

Wiedzą, że - mimo wszelkie przemiany -
Nie wyrosną na rżysku banany,
Nie zamienią się w kawior pędraki,
Bo układ taki...

W berżeretkach, balladach, canzonach
Bardzo rzadko jest mowa o wronach,
A ja mam taki gust wypaczony,
Że lubię wrony...

Los im dolę zgotował nieletką:
Cienką gałąź i marne poletko,
Czarne toto i w ziemi się dłubie,
A ja je lubię,
A ja je lubię.


--- Wszystkie teksty opublikowane na blogu Nie-zła sztuka objęte są prawem autorskim na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Cytując teksty z niniejszego blogu, musisz podać imię i nazwisko autorki oraz nazwę i adres blogu. ---