niedziela, 9 listopada 2014

Na styku natury i kultury - nowe studia doktoranckie


Budynek Kolegium "Artes Liberales", Warszawa, ul. Dobra 72.

Pragnę poinformować moich czytelników, że na Wydziale "Artes Liberales" UW od października tego roku odbywają się zajęcia dla studentów w ramach eksperymentalnego bloku "Bio-Cultural Diversity: Human-Animal Relations Revisited", w ramach którego prowadzę przedmiot "Zwierzęta w sztuce i literaturze" z gościnnymi wystąpieniami dr Anny Barcz i prof. Katarzyny Marciniak.

Teraz natomiast w ramach Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich prowadzonych przez Wydział "Artes Liberales" UW wspólnie z Wydziałem Historycznym UW. został ogłoszony nabór na nowy, ciekawy program doktorancki, który jest idealnym miejscem dla osób, które pragną rozwijać się naukowo dziedzinie human-animal studies. Nowe spojrzenie na relacje ludzko-zwierzęce jest jednym z kluczowych obszarów tematycznych proponowanych kandydatom.


Studia doktoranckie w ramach Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich prowadzonych przez Wydział „Artes Liberales” UW oraz Wydział Historyczny UW.
Proponujemy studia doktoranckie prowadzone w językach polskim i angielskim z zakresu nauk humanistycznych, służące objaśnianiu ludzkiej kultury zarówno z perspektywy jej opozycji względem środowiska naturalnego, jak i przenikania się ze światem przyrodniczym. Problematyka studiów będzie mieścić się w obszarze refleksji humanistycznej i/lub społecznej, do podjęcia której konieczne jest twórcze wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Zamierzamy czerpać z bogatej tradycji badań porównawczych mających utwierdzony dorobek w ramach takich dyscyplin, jak historia idei i cywilizacji, filozofia, filologia, historia sztuki, teoria kultury i komunikacji, ale także ekologia, biologia ewolucyjna i kognitywistka.
Kandydaci, którzy podejmą studia doktoranckie, będą przygotowywali projekty badawcze, korzystając z możliwości, jakie daje kontakt z badaczami o uznanym, interdyscyplinarnym dorobku. Równolegle z pracą nad indywidualnymi projektami doktoranci będą mogli brać udział w szerszych, zespołowych przedsięwzięciach naukowych, zgodnych z interdyscyplinarnym charakterem Wydziału.
Program seminariów i planowanych dysertacji doktorskich obejmie między innymi następujące obszary tematyczne:
  • Ludzka kultura wobec środowiska naturalnego
  • Nauki przyrodnicze wobec problemów istotnych dla refleksji humanistycznej
  • Nowe spojrzenie na relacje ludzko-zwierzęce

Czas trwania studiów: 4 lata
Tryb zajęć w I (pilotażowym) semestrze (18.02.2015 r. – 30.09.2015 r.):
I) 120 godz. zajęć kursowych:
  • Seminarium zespołowe (27 godz.)
  • Seminarium „Zoontologie, epistemologie androidalne, kolektywne technologie” (30 godz.)
  • Seminarium „Środowisko naturalne człowieka: biosfera czy cywilizacja?” (15 godz.)
  • Sesja warsztatowa (3 dni, 20 godz.)
  • Warsztat w terenowej stacji badawczej (3 dni, 28 godz.)
II) Konsultacje indywidualne
Każdy doktorant będzie miał prawo oczekiwać 20 godz. konsultacji (ok. 3 godz. miesięcznie) od wybranych członków zespołu prowadzącego studia (zarówno humanisty, jak i przyrodnika).
W kolejnych latach doktoranci będą mieli nie więcej niż po 150 godz. zajęć rocznie, skupią się na pracy badawczej i pisaniu dysertacji.
Maksymalna ilość miejsc: 7 osób, które zdobędą minimum 50 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Stypendia: Na podstawie wyników I semestru (pilotażowego) najlepsi doktoranci otrzymają stypendia w wysokości 1500 zł miesięcznie na okres jednego roku (tj. II i III semestr studiów).
Termin składania dokumentów: 08.12.2014 r.
Rejestracja odbywa się przez stronę internetową: https://doktoranci.irk.uw.edu.pl/
Po zarejestrowaniu dokumenty należy przesłać na adres znajdujący się na stronie: http://ssd.al.uw.edu.pl/rekrutacja.php.
Termin egzaminu: połowa grudnia 2014 r.
O dokładnym terminie i miejscu egzaminu kandydaci zostaną poinformowani mailowo.
Termin rozpoczęcia studiów: 18.02.2015 r.Brak komentarzy: