Publications


Peer reviewed academic publications:

Dorota Łagodzka, Can an Animal Be an Artist? Non-Human Animals as Creative Subjects, w: Nature in Art, ed. Delfina Jałowik, Anna Maria Potocka, Kraków 2019.
ISBN 978-83-65851-25-3

Dorota Łagodzka, Czy zwierzę może być artystą. Zwierzęta nie-ludzkie jako podmioty twórcze, w: Natura w sztuce, pod red. Delfina Jałowik, Anna Maria Potocka, Kraków 2019.
ISBN 978-83-65851-25-3

Animals and Their People. Connecting East and West in Cultural Animal Studies, red. Anna Barcz, Dorota Łagodzka, Leiden-Boston: BRILL 2018. 
https://brill.com/abstract/title/36120

Dorota Łagodzka, Podmiotowość zwierząt w sztuce, "Wielogłos" nr 1(35) 2018, s. 63-82.
http://www.ejournals.eu/Wieloglos/2118/1-35-2018/art/12351/

Dorota Łagodzka, Hyperrealistic human-animal hybrids in contemporary art, w: Non-humans and after in Social Science, red. Karolina Pauknerova, Petr Gibas, Marco Stella et al., Pavel Mervart, Ceverny Kostelec 2016.
ISBN 978-80-7465-199-1

Dorota Łagodzka, The Future and the Moment of Animal Suffering in Space: Representations of Laika in Polish Contemporary Art, w: Free Market Dogs: The Human-Canine Bond in Post-Communist Poland, z serii: New Directions in the Human-Animal Bond, red. Michał Pręgowski, Justyna Włodarczyk, Purdue University Press 2016.
ISBN 10: 1557537402
ISBN 13: 9781557537409

Dorota Łagodzka, Taking chickens seriously. Empathy and responsibility as sources of Mary Britton Clouse’s art, w: Sustainable art. Facing the need for regeneration, responsibility and relations, red. Anna Markowska, Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warszawa–Toruń 2015.
ISBN/ISSN 9788362737895

Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu, red. Anna Barcz, Dorota Łagodzka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015.
ISBN 978-83-64703-27-0
ISSN 2353-494X

Dorota Łagodzka, Wystawy sztuki zwierzęcej w Polsce od lat dziewięćdziesiątych do dziś, w: Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu, red. Anna Barcz, Dorota Łagodzka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015.
ISBN 978-83-64703-27-0
ISSN 2353-494X

Dorota Łagodzka, Śmierć zwierząt w sztuce współczesnej na przykładzie "Piramidy zwierząt" Katarzyny Kozyry, w: Śmierć zwierzęcia. Współczesne zootanatologie, red. Marzena Kotyczka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
ISBN 978-83-226-2381-7

Dorota Łagodzka, Hiperrealistyczne ludzko-nieludzkie hybrydy w sztuce współczesnej, w: Potwory, hybrydy, mutanty. Pogranicza ludzkiej natury, red. Ryszard Koziołek, Mikołaj Marcela, Olga Knapek, Joanna Soćko, Fa-art i Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2013.
ISBN 978-83-60406-26-7

Art exhibition catalogues:

Dorota Łagodzka, Zwierzęta jak malowane? Triennale Animalis w kontekście tematyki zwierzęcej w sztuce, w: IV Triennale "Animalis". Konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej, katalog wystawy, 2017. ISBN 978-83-937108-2-9

Dorota Łagodzka, "Ecce Animalia": przedstawienia zwierząt w sztuce w sieci relacji i znaczeń", w: Ecce Animalia, katalog wystawy, Orońsko 2014.
ISBN 978-83-85901-99-0

Dorota Łagodzka, "Ecce Animalia": representations of animals in art in the net of relations and meanings", w: Ecce Animalia, katalog wystawy, Orońsko 2014.
ISBN 978-83-85901-99-0

Dorota Łagodzka, Street art na wsi, katalog wystawy, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2012. (tekst napisany na podstawie artykułu w Magazynie Sztuki)
ISBN 978-83-63211-02-8

Tekst wprowadzający w katalogu wystawy pokonkursowej 21. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje 2011, Galeria Sztuki w Legnicy 2011.
ISBN 978-83-62534-13-5

Interviews with me:

Reborn dogs. Lucy? In the sky with diamonds?, wywiad, Spleszhttp://www.splesz.pl/magdalena-swacha-dorota-lagodzka-reborn-dogs-4-lucy-in-the-sky-with-diamonds/

W uśmiechniętej świni jest coś perwersyjnego, wywiad, Magazyn WP: https://magazyn.wp.pl/artykul/w-usmiechnietej-swini-jest-cos-perwersyjnego

Łagodzka: Nie oburza mnie estetyzacja cierpienia. Raczej jego trywializacja, wywiad, "Krytyka Polityczna": http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/sztuki-wizualne/20150707/lagodzka-okrucienstwo-jest-w-gruncie-rzeczy-zazwyczaj-glupie

Niezidentyfikowane szczątki zwierzęce, czyli gatunkowizm i sztuka, wywiad: http://biosamigos.pl/niezidentyfikowane-szczatki-zwierzece-czyli-gatunkowizm-i-sztuka/

Interviews by me:

Tier-Werden, Mensch-Werden. Jessica Ullrich, Kuratorin der Berliner Austellungen ‘Tier-Werden, Mensch-Werden’ und ‘Tierperspektiven’ im Gespräch mit Dorota Łagodzka, ‘Artmix’ nr 23(13) 2010: http://obieg.pl/artmix/16555.

Zezwierzęcenie, Uczłowieczenie. Z Jessicą Ullrich, kuratorką berlińskich wystaw „Tier-Werden, Mensch-Werden” oraz „Tierperspektiven” rozmawia Dorota Łagodzka, „Artmix” nr 23(13) 2010: http://obieg.pl/artmix/16547.


Art magazines and others:

Dorota Łagodzka, Małposzczur, "Szum" nr 26/2019:
https://magazynszum.pl/szum-26-2019/

Dorota Łagodzka, Człowiek wśród rzeczy. O obrazach Emilii Żakiety, "Artmix" nr 33(23) 2014:
http://obieg.pl/artmix/33012

Dorota Łagodzka, Uczestnicząc w zwrocie zwierzęcym. Sztuka wobec zwierząt, "Magazyn Sztuki", nr 5/2014.

Dorota Łagodzka, Glina - materia i konstelacja znaczeń. "Fontanna" na tle orońskich wystaw o materii rzeźby, "Format" nr 65/2013.

Dorota Łagodzka, Performens interwencyjny Angeliki Fojtuch, "Artmix" nr 30(20) 2013:
http://obieg.pl/artmix/27791

Dorota Łagodzka, Street art na wsi, „Magazyn Sztuki”, nr 01/2011.

Dorota Łagodzka, Trzeci "Przeciąg". Świeży powiew w Szczecinie, "Obieg", dn. 28.12.2011: http://obieg.pl/recenzje/23447

Dorota Łagodzka, Straszne bajki Basi Bańdy, „Artmix” nr 26/27 (16/17) 2011:
http://obieg.pl/artmix/21207.

Dorota Łagodzka, Burka Band. Kiedy granie grozi śmiercią, „Zadra” nr 1-2 (46-47) 2011.

Dorota Łagodzka, Wielkie artystki w małych miastach, „Arteon” nr 3(131) 2011.

Dorota Łagodzka, ZWIERZenia. Czułość istnienia, folder do wystawy, Galeria Wozownia,
7.01.-13.02.2011.

Dorota Łagodzka, To (nie) jest wystawa! Katarzyna Kozyra w Zachęcie, „Artluk” nr 1(19) 2011.

Dorota Łagodzka, Nietykalność Piramidy zwierząt, czyli jak ograniczamy dyskurs o sztuce, „Arteon”,
nr 1(129) 2011.

Dorota Łagodzka, Organiczna estetyka Tomasza Rogalińskiego, w: Powitanie ślimaka. Tomasz Rogaliński, red. Ryszard Ziarkiewicz, wyd. Galeria Scena, Koszalin 2011.

Dorota Łagodzka, Intymność w kontakcie ludzi i zwierząt w twórczości Janine Antoni, Kiry O'Reilly
i Catherine E. Bell a wybrane idee ekofeminizmu
, „Artmix” nr 15(25) 2011: http://www.obieg.pl/artmix/19903.

Dorota Łagodzka, Liżę i myślę, „Obieg”, dn. 1.02.2010: http://obieg.pl/recenzje/15857

Dorota Łagodzka, Sztuka wiecznie młoda. Galeria Sztuki Nowoczesnej (Bydgoszcz), „Sztuka.pl”
nr 01-03 2010.

Dorota Łagodzka, Nie-ludzka wystawa. Wszystkie stworzenia duże i małe (Warszawa), „Sztuka.pl”
nr 01-03 2010.

Dorota Łagodzka, Prawo-rządnośc sztuki, „Fragile” nr 1(7) 2010.

Dorota Łagodzka, Paradoksy wolności, „Artmix” nr 23(13) 2010: http://obieg.pl/artmix/16533.

Dorota Łagodzka, Izabela Kowalczyk, Edyta Zierkiewicz, Antygatunkowizm, wstęp do numeru, „Artmix” nr 23(13) 2010:
http://obieg.pl/artmix/16552.

Dorota Łagodzka, Gołe baby i patriarchat, czyli co rysunki Ani Kopaczewskiej mówią o prostytucji, „Artmix” 22(12) 2009: http://obieg.pl/artmix/14369.

Dorota Łagodzka, NIEantropocentryczne fotografie, „Artmix” nr 21(11) 2009:
http://obieg.pl/artmix/9060.