Projects&Exhibitions

Grants awarded at the National Science Center:

Zmiana statusu zwierząt w sztuce współczesnej (The Change of Animals' Status in Contemporary Art), Wydział "Artes Liberales" UW (The Faculty of "Artes Liberales", University of Warsaw), 2014-2017.

Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce (The Importance of Animal Studies for Culture Studies in Poland) (współautorka/co-author Anna Barcz), Instytut Badań Literackich PAN (Institute for Literary Reseach of the Polish Academy of Sciences), 2012-2015.


Curated exhibitions:

Ecce Animalia, Muzeum Rzeźby Współczesnej w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku/Museum of Contemporary Sculpture in the Centre of Polish Sculpture in Oronsko (współkurator/cocurating Leszek Golec), 2014.

Street art na wsi/Countryside Street Art (Daniel Rycharski), Galeria Wozownia/Wozownia Gallery, Toruń, 2012.

ZWIERZenia. Czułość istnienia/ Animals' Confessions. Tenderness of Being (Filip Sadowski, Tomasz Rogaliński), Galeria Wozownia/Wozownia Gallery, Toruń, 2011.

Praca dla pań/Job for ladies (Anna Kopaczewska), Galeria Wozownia/Wozownia Gallery, Toruń, 2009.


Brak komentarzy: