Projects

Projekty Narodowego Centrum Nauki / Projects of the National Science Center

Current:
Zmiana statusu zwierząt w sztuce współczesnej (The Change of Animals' Status in Contemporary Art), Wydział "Artes Liberales" UW (The Faculty of "Artes Liberales", University of Warsaw), 2014-2017.

Past:
Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce (The Importance of Animal Studies for Culture Studies in Poland) (współautorka/co-author Anna Barcz), Instytut Badań Literackich PAN (Institute for Literary Reseach of the Polish Academy of Sciences), 2012-2015.Brak komentarzy: