Bio & contact


Dorota Łagodzka, PhD is an art historian, a researcher and lecturer, the co-author and coordinator of the Anthropozoologu studies program at the Faculty of “Artes Liberales,” University of Warsaw. Dorota is a recipient of two research grants awarded by the Polish National Science Centre (NCN) for projects titled “The Importance of Animal Studies for Culture Studies in Poland” (together with Anna Barcz) and “The Change of Animals’ Status in Contemporary Art” (individually). Dorota has served as a curator for four art exhibitions, including “Ecce Animalia” at the Centre of Polish Sculpture in Orońsko. 

dr Dorota Łagodzka jest historyczką sztuki, asystent naukową na Wydziale Artes Liberales UW, współautorką i sekretarz naukową kierunku antropozoologia i programu doktoranckiego "Na styku natury i kultury". Zrealizowała dwa projekty NCN: "Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce" (wspólnie z dr Anną Barcz) oraz "Zmiana statusu zwierząt w sztuce współczesnej" (indywidualnie). Sporadycznie jest też kuratorką wystaw, m. in. "Ecce Animalia", Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

For individual corespondence: dorota . lagodzka @ gmail . com
For newsletters etc.: niezla . sztuka . blog @ gmail . com