środa, 1 maja 2013

Animal studies - nowa perspektywa badawcza w humanistyce?

W Instytucie Badań Literackich PAN, w ramach trwającego od kilku miesięcy cyklu wykładów "Animalia", odbędzie się spotkanie dla wszystkich zainteresowanych problematyką studiów nad zwierzętami w badaniach nad kulturą.

Anna Barcz i Dorota Łagodzka, autorki projektu "Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce" (NCN), przedstawią wstępne rozpoznania dotyczące zmiany postrzegania zwierząt na wybranych przykładach w literaturze (Barcz) i w sztuce (Łagodzka). Czy teoria literatury i sztuki potrzebują studiów nad zwierzętami? Czym miałby być zwrot zwierzęcy w humanistyce (coraz częściej nazywanej posthumanistyką)? Z jakimi ważnymi przemianami mamy do czynienia? Czy można mówić o kwestionowaniu antropocentrycznego paradygmatu? Jakie nowe sposoby postrzegania i rozumienia współczesnej kultury otwiera przed nami problematyka zwierzęca i jakie to ma znaczenie dla rzeczywistych zwierząt?

9.05.2013 (czwartek), godz. 18.00
IBL PAN, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa
sala 144 

Osoby śledzące mój blog i znające moje publikacje oraz referaty na konferencjach prawdopodobnie nie dowiedzą się aż tak wiele nowego. Będzie jednak okazja, by dowiedzieć się czegoś o zwierzętach w literaturze. Spotkanie to jest także zaproszeniem do dyskusji nad tą problematyką. Mile widziane konstruktywne komentarze i sugestie. W szczególności zapraszam naukowców, intelektualistów i twórców, którym kwestie związane ze zwierzętami wydają się warte przedyskutowania, sproblematyzowania i teoretycznego opracowania, a także aktywistów prozwierzęcych, którzy doceniają rolę filozofii, teorii i sztuki w przemianach społeczno-etycznych.

Przy okazji przedstawiam stronę internetową Animal Studies PL, uruchomioną w ramach w.w. projektu NCN-owskiego. Dostępne są na niej informacje o projekcie, konferencji i wystawie, ale także informacje o innych konferencjach, wykładach, naborach tekstów, numerach czasopism, kursach i wystawach związanych z rozwojem studiów nad zwierzętami w Polsce. Zachęcamy do nadsyłania informacji o tego typu wydarzeniach na mail kontaktowy podany na stronie. 
---
Wszystkie teksty opublikowane na blogu Nie-zła sztuka objęte są prawem autorskim na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Cytując teksty z niniejszego blogu, musisz podać imię i nazwisko autorki oraz nazwę i adres blogu.
---

Brak komentarzy: